Privacy

Chúng tôi nhận thấy sự riêng tư của bạn là rất quan trọng và cần thực hiện nghiêm túc. Chính sách bảo mật này mô tả các chính sách và quy trình của Sngine về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin của bạn khi bạn sử dụng Dịch vụ của Sngine. Chúng tôi sẽ không sử dụng hoặc chia sẻ thông tin của bạn với bất kỳ ai trừ khi được mô tả trong Chính sách bảo mật này.

Thu thập và sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin chúng tôi thu thập để phân tích cách sử dụng dịch vụ, chuẩn đoán sự cố dịch vụ hoặc kỹ thuật, duy trì bảo mật, cá nhân hóa nội dung, ghi nhớ thông tin để giúp bạn truy cập hiệu quả vào tài khoản của mình, theo dõi các số liệu tổng hợp như tổng số khách truy cập, lưu lượng truy cập và mẫu nhân khẩu học và theo dõi Nội dung người dùng và người dùng khi cần thiết để tuân thủ Đạo luật bản quyền thiên niên kỷ kỹ thuật số và các luật hiện hành khác.

Thông tin do người dùng cung cấp:

Bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin về bản thân, chẳng hạn như tên và địa chỉ e-mail của bạn, nếu bạn đăng ký tài khoản thành viên với Dịch vụ. Tên của bạn và thông tin khác bạn chọn để thêm vào hồ sơ của bạn sẽ có sẵn để xem công khai trên Dịch vụ. Chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ email của bạn để gửi cho bạn các thông báo liên quan đến Dịch vụ. Bạn có thể kiểm soát việc nhận một số tin nhắn liên quan đến Dịch vụ trên trang Cài đặt của mình. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin liên lạc của bạn để gửi cho bạn thông điệp tiếp thị. Nếu bạn không muốn nhận những tin nhắn như vậy, bạn có thể từ chối bằng cách làm theo các hướng dẫn trong tin nhắn. Nếu bạn tương ứng với chúng tôi qua email, chúng tôi có thể giữ lại nội dung thư email, địa chỉ email của bạn và phản hồi của chúng tôi.

Bạn cũng cung cấp cho chúng tôi thông tin trong Nội dung người dùng mà bạn đăng lên Dịch vụ. Các bài đăng của bạn và các đóng góp khác trên Dịch vụ và siêu dữ liệu về chúng (chẳng hạn như khi bạn đăng chúng), có thể xem công khai trên Dịch vụ, cùng với tên của bạn (trừ khi Dịch vụ cho phép bạn đăng ẩn danh). Thông tin này có thể được tìm kiếm bởi các công cụ tìm kiếm và được xuất bản lại ở nơi khác trên Web theo Điều khoản dịch vụ của chúng tôi.

Nếu bạn chọn sử dụng dịch vụ thư mời của chúng tôi để mời một người bạn vào Dịch vụ, chúng tôi sẽ hỏi bạn địa chỉ email của người đó và tự động gửi thư mời email. Chúng tôi lưu trữ thông tin này để gửi email này, để đăng ký bạn bè của bạn nếu lời mời của bạn được chấp nhận và để theo dõi sự thành công của dịch vụ thư mời của chúng tôi.

Cookies:

Khi bạn truy cập Dịch vụ, chúng tôi có thể gửi một hoặc nhiều "cookie" - tệp dữ liệu nhỏ - đến máy tính của bạn để nhận dạng duy nhất trình duyệt của bạn và để Sngine giúp bạn đăng nhập nhanh hơn và tăng cường điều hướng qua trang web. Một cookie có thể truyền đạt thông tin ẩn danh về cách bạn duyệt Dịch vụ cho chúng tôi, nhưng không thu thập thông tin cá nhân về bạn. Một cookie liên tục vẫn còn trên máy tính của bạn sau khi bạn đóng trình duyệt để trình duyệt của bạn có thể sử dụng nó trong các lần truy cập Dịch vụ tiếp theo. Cookie liên tục có thể được xóa bằng cách làm theo chỉ dẫn của trình duyệt web của bạn. Cookie phiên là tạm thời và biến mất sau khi bạn đóng trình duyệt. Bạn có thể đặt lại trình duyệt web của mình để từ chối tất cả cookie hoặc cho biết khi nào cookie được gửi. Tuy nhiên, một số tính năng của Dịch vụ có thể không hoạt động đúng nếu khả năng chấp nhận cookie bị tắt.

Đăng nhập tập tin:

Thông tin tệp nhật ký được trình duyệt của bạn tự động báo cáo mỗi khi bạn truy cập một trang web. Khi bạn sử dụng Dịch vụ, máy chủ của chúng tôi sẽ tự động ghi lại thông tin nhất định mà trình duyệt web của bạn gửi bất cứ khi nào bạn truy cập bất kỳ trang web nào. Các nhật ký máy chủ này có thể bao gồm thông tin như yêu cầu web của bạn, địa chỉ Giao thức Internet ("IP"), loại trình duyệt, trang giới thiệu / thoát và URL, số lần nhấp, tên miền, trang đích, trang được xem và các thông tin khác.

Dịch vụ bên thứ ba:

Chúng tôi có thể sử dụng Google Analytics hoặc Mixpanel để giúp hiểu việc sử dụng Dịch vụ. Google Analytics và Mixpanel thu thập thông tin được gửi bởi trình duyệt của bạn như một phần của yêu cầu trang web, bao gồm cookie và địa chỉ IP của bạn. Google Analytics và Mixpanel cũng nhận được thông tin này và việc sử dụng thông tin này được điều chỉnh bởi Chính sách bảo mật của họ.

Cách chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn

Thông tin cá nhân:

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba nhằm mục đích cung cấp Dịch vụ cho bạn. Nếu chúng tôi làm điều này, việc sử dụng thông tin của bạn của bên thứ ba như vậy sẽ bị ràng buộc bởi Chính sách quyền riêng tư này. Chúng tôi có thể lưu trữ thông tin cá nhân ở các địa điểm ngoài sự kiểm soát trực tiếp của Sngine (ví dụ: trên các máy chủ hoặc cơ sở dữ liệu cùng với các nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ).

Chúng tôi có thể chia sẻ hoặc tiết lộ thông tin của bạn với sự đồng ý của bạn, chẳng hạn như nếu bạn chọn đăng nhập vào Dịch vụ thông qua dịch vụ của bên thứ ba. Chúng tôi không thể kiểm soát việc sử dụng thông tin của bạn của bên thứ ba.

Sngine có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn nếu pháp luật hoặc trát đòi hỏi phải làm như vậy hoặc nếu chúng tôi tin rằng cần thiết phải tuân thủ luật pháp, quy định hoặc yêu cầu pháp lý; để bảo vệ sự an toàn của bất kỳ người nào; để giải quyết các vấn đề gian lận, an ninh hoặc kỹ thuật; hoặc để bảo vệ quyền hoặc tài sản của Sngine.

Thông tin không thể nhận dạng cá nhân:

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin không thể nhận dạng cá nhân (như dữ liệu sử dụng ẩn danh, trang giới thiệu / thoát và URL, loại nền tảng, số lần nhấp, v.v.) với các bên thứ ba quan tâm để giúp họ hiểu các kiểu sử dụng cho một số dịch vụ Sngine nhất định.

Sngine có thể cho phép các máy chủ quảng cáo hoặc mạng quảng cáo của bên thứ ba phân phát quảng cáo trên Dịch vụ. Các máy chủ quảng cáo hoặc mạng quảng cáo của bên thứ ba này sử dụng công nghệ để gửi trực tiếp đến trình duyệt của bạn, các quảng cáo và liên kết xuất hiện trên Sngine. Họ tự động nhận địa chỉ IP của bạn khi điều này xảy ra. Họ cũng có thể sử dụng các công nghệ khác (như cookie, JavaScript hoặc đèn hiệu web) để đo lường hiệu quả của quảng cáo và cá nhân hóa nội dung quảng cáo. Sngine không cung cấp bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào cho các máy chủ quảng cáo hoặc mạng quảng cáo của bên thứ ba này mà không có sự đồng ý của bạn. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng nếu nhà quảng cáo yêu cầu Sngine hiển thị quảng cáo cho một đối tượng nhất định và bạn trả lời quảng cáo đó, nhà quảng cáo hoặc máy chủ quảng cáo có thể kết luận rằng bạn phù hợp với mô tả về đối tượng mà họ đang cố gắng tiếp cận. Chính sách bảo mật của Sngine không áp dụng và chúng tôi không thể kiểm soát hoạt động của các nhà quảng cáo bên thứ ba. Vui lòng tham khảo chính sách bảo mật tương ứng của các nhà quảng cáo như vậy để biết thêm thông tin.

Cách chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn

Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo vệ vật lý, quản lý và kỹ thuật hợp lý về mặt thương mại để bảo vệ tính toàn vẹn và bảo mật thông tin cá nhân của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo hoặc đảm bảo tính bảo mật của bất kỳ thông tin nào bạn truyền đến Sngine hoặc đảm bảo rằng thông tin của bạn trên Dịch vụ không được truy cập, tiết lộ, thay đổi hoặc phá hủy do vi phạm bất kỳ biện pháp bảo vệ vật lý, kỹ thuật hoặc quản lý nào của chúng tôi.

Lựa chọn của bạn về thông tin của bạn

Tất nhiên, bạn có thể từ chối gửi thông tin nhận dạng cá nhân thông qua Dịch vụ, trong trường hợp đó, Sngine có thể không thể cung cấp một số dịch vụ nhất định cho bạn. Bạn có thể cập nhật hoặc sửa thông tin tài khoản và tùy chọn email bất cứ lúc nào bằng cách đăng nhập vào tài khoản của bạn.

Liên kết đến các trang web khác

Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với các thông lệ được sử dụng bởi các trang web được liên kết đến hoặc từ Dịch vụ, cũng như thông tin hoặc nội dung có trong đó. Xin nhớ rằng khi bạn sử dụng một liên kết để đi từ Dịch vụ đến một trang web khác, Chính sách bảo mật của chúng tôi không còn hiệu lực. Trình duyệt và tương tác của bạn trên bất kỳ trang web nào khác, bao gồm cả những trang web có liên kết trên trang web của chúng tôi, tuân theo các quy tắc và chính sách của trang web đó.

Last updated on: Jan 29, 2020